Bednění a betonáž základových pasů v bytovém domě v Praze