Jsme společnost Kovo Kameník s.r.o.,
naším zaměřením jsou demolice, demontáže a bourací práce.

Demolice staveb a konstrukcí všeho druhu.

Stavby zděné, železobetonové, betonové, ocelové, dřevěné, včetně všech kombinací. Od demolice vozovky až po velké průmyslové a technologické areály.

Naší specialitou je likvidace ocelových konstrukcí a velkých ocelových celků především v energetickém průmyslu (chemické závody a elektrárny).

Demolice na klíč

Zajistíme pro vás demolice na klíč, od zajištění rozhodnutí o odstranění stavby až po ekologickou likvidaci odpadu, včetně zhodnocení odpadu ve váš prospěch.

Demolice staveb a objektů

 • Demontáže a šrotace starých technologií výrobních zařízení
 • Paličské práce, řezání kovů autogenem a plasmou
 • Práce ve výškách pomocí vysokozdvižné plošiny
 • Demolice průmyslových objektů
 • Demolice základových ploch
 • Demolice a demontáž dřevěných konstrukcí
 • Demontáž stavebních materiálů s obsahem azbestu, azbestových krytin
 • Demontáže plastových oken
 • Demolice výškových staveb
 • Mostních konstrukcí
 • Železobetonových a ocelových konstrukcí
 • Likvidace brownfieldů
 • Demolice v hustě obydlených lokalitách
 • Demolice i ve špatně přístupných lokalitách

Možnosti demolice

 • Strojní a ruční demolice
 • Demontáže
 • Drobné bourací práce
 • Protihlukové stěny
 • Skrápění prachu během demolice
 • Zemní práce
 • Úprava terénu

Vlastní tým a technika

Veškeré demoliční práce a ostatní činnosti provádíme pomocí vlastního týmu proškolených pracovníků. Disponujeme širokou škálou moderní techniky.


Cena demolice

Cena demolice se odvíjí od rozsahu činností, velikosti objektu, typu bouraného materiálu, umístění v prostoru, odstupu od okolních staveb i manipulačního prostoru. Rozsahu činností, od zajištění povolení až po likvidaci a vyčištění prostoru. Demoliční a bourací práce zajišťujeme po celé ČR.

Cenovou kalkulaci vám zdarma připravíme.

Demolice na klíč

 • Zajistíme potřebnou dokumentaci na úřadech včetně rozhodnutí o odstranění stavby.
 • Zrealizujeme demolici, dle stanovených podmínek.
 • Zajistíme komplexní likvidaci stavebního odpadu, včetně ekologické likvidace.
 • Zhodnotíme vytěžený odpad z demolice ve váš prospěch.

Možnosti demolice a demontáže Kovokameník

Většina demoličních prací se provádí pomocí bagrů a buldozérů.

Bourací kladiva, nůžky, sbíječky, pneumatická kladiva, atd. používáme k bourání menších staveb jako jsou chodníky, různé opěrné stěny.

Některé práce je nutné provádět individuálně pomocí hydraulických nůžek, při těchto pracích dochází k minimálnímu poškození okolí nejen hlukem, ale i prachem z demolovaných staveb. V podstatě se jedná o postupné rozebírání částí budov, nakládku a plynulý odvoz. Může se provádět v hustě zabydlených oblastech. Způsob takové demolice zajišťuje maximální bezpečí a ohled na ekologii.

Dále lze k demolici použít bourací kouli, která se rozhoupe směrem k budově a postupnými nárazy likviduje stěny. Uplatňuje se především u běžného zdiva. Jedná se o pomalý, nicméně bezpečný proces. Vyžaduje však dostatek manipulačního prostoru v okolí demolované stavby.

Vysoké a plošně rozměrné stavby bouráme pomocí výbušnin.