Opravy fasád SO80.60, SO20, SO80.35
Opravy fasád SO80.60, SO20, SO80.35
31. 08. 2023
Odstranění poškozených částí fasády, odbourání vyčnívajícího zdiva a dozdění prohlubní, odstranění vyčnívajících nefunkčních částí ocelových konstrukcí, nanesení fasády, nátěr fasádní barvou, oplechování parapetů.
Demolice tenis klub HK
Demolice tenis klub HK
15. 01. 2023
Demolice zázemí tenisových kurtů, likvidace odpadu
Tůňový biotop Veská
Tůňový biotop Veská
09. 11. 2020
Tůňový biotop Veská
Rekonstrukce mostu E03
Rekonstrukce mostu E03
01. 12. 2018
Předmětem díla byla rekonstrukce mostu E03 a to zejména demolice starého mostu E03 vč. Potrubních a rozvodů a potrubí páry Výstavba nového energomostu, a to včetně realizace nového parního potrubí. Přeložka nově instalované kabeláže.
Rozšíření OC Atrium Palác v Pardubicích
Rozšíření OC Atrium Palác v Pardubicích
25. 11. 2019
Na stavbě byly prováděny demontážní, bourací a zemní práce, zámečnické úpravy a likvidace odpadu.
Demontáži a montáži blokové dopravy popílku a dálkové dopravy OB103.1
Demontáži a montáži blokové dopravy popílku a dálkové dopravy OB103.1
15. 02. 2020
Předmět díla spočíval v demontáži a montáži blokové dopravy (BDP) popílku a dálkové dopravy popílku (DDP) a souvisejících; demontáži stávajících a montáži nových rozvodů vzduchu pro BDP a DDP a souvisejících; montáži zaprašovacího sila pro CaCO3, ocelové konstrukce pod toto silo včetně plošin a žebříků a související technologie a úpravě výsypky mezisila P3 a montáži nového fluidizačního dna v rámci OB103.1 Filtry a dálková doprava popílku v rámci projektu Intenzifikace bloků B3 a B4 Elektrárny Chvaletice.
Zesílení konstrukcí dálkové dopravy popílku v rámci projektu OB103.2
Zesílení konstrukcí dálkové dopravy popílku v rámci projektu OB103.2
01. 02. 2020
Realizace zesílení konstrukcí dálkové dopravy popílku v rámci projektu Intenzifikace bloků B3 a B4 elektrárny Chvaletice – výroba a montáž nových úseků konstrukcí mostů včetně kotvení do železobetonových základů. Zesílení stávajících ocelových konstrukcí mostů, zhotovení nových železobetonových základových patek pro část nových stojin ocelových konstrukcí.
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
01. 09. 2020
Na stavbě bylo prováděno bourání, podchytávky, zdění, betonáže, přístavba, anglické dvorky, přípojky kanalizace, vody a plynu. Dále provedeny zemní práce a zpevněné plochy.
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí - stavba
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí - stavba
01. 02. 2020
Předmětem díla byly bourací práce, betonáže a vyzdívky, instalační kanály a zhotovení zpevněných ploch Rajský dvůr.
Likvidace staré výrobní linky SO2
Likvidace staré výrobní linky SO2
01. 11. 2021
Na zakázce jsme realizovali přeuchycení starého potrubního mostu na nový. U objektů určených k demolici byli odstraněny veškeré nadzemní části staveb a technologií. Proběhla zde likvidace a odvoz odpadů.
Likvidace staré výrobní linky LAO
Likvidace staré výrobní linky LAO
01. 02. 2021
Realizujeme odstranění veškerých nadzemních částí staveb a technologických zařízení, který sloužil k výrobě lineárních alfa olefinů. Demontáže stávajících ocelových konstrukcí, recyklace odpadů, likvidace a odvoz odpadů.
Likvidace potrubí od plynu střiže
Likvidace potrubí od plynu střiže
01. 03. 2021
Na zakázce probíhala demontáž potrubí, nosných železných a ocelových konstrukcí. Likvidace vzniklého odpadu.

Zaujaly vás naše realizace?

Kontaktujte nás

+420 724 105 518 info@ekamenik.cz