Jsme společnost Kovo Kameník s.r.o.,
nabízíme komplexní služby v oblasti likvidace odpadu.

Svoz a likvidace stavebního odpadu, průmyslového odpadu, recyklace stavebního odpadu, likvidace technologických zařízení, ale i výkup kovových odpadů.

Veškeré práce jsme schopni zajistit díky týmu proškolených pracovníků.
K dispozici máme velkoobjemové kontejnery typu Abroll, které přistavíme a odvezeme v dohodnutých termínech a lokalitách. V případě potřeby zajistíme i nakládku.

Svoz a likvidace odpadu

Zajistíme svoz a likvidaci odpadu různého druhu z firem, společností, od živnostníků i soukromých osob.

V Pardubicích a okolí přistavíme kontejner i v den objednání (kontejnery o objemu 3-12-15m3).

Nabízíme možnost nakládky našimi pracovníky, pomocí nakládacího stroje a ručně.

Zajistíme recyklaci odpadu. Provozujeme recyklační plochu v Opatovicích nad Labem.

Následně vám nabídneme k prodeji kvalitní betonový recyklát, cihelný recyklát, anebo zeminy pro terénní úpravy.

Cena se stanovuje předem, podle objemu odpadu, včetně nákladů na ruční práce. Takto smluvená cena je konečná.

Vlastníme kompletní technické vybavení pro rychlý a plynulý svoz. (Dopravní technika s hydraulickou rukou s polypovým drapákem, nakladač, a velkoobjemové kontejnery.)

Kompletní služby v oblasti likvidace a svoz odpadu

 • Identifikace, poradenství, zařazení odpadů dle katalogu odpadů
 • Správné vytřídění odpadů
 • Přistavení velkoobjemových kontejnerů
 • Nakládka
 • Odvoz a recyklace odpadu
 • Ekologická likvidace odpadů
 • Použití hydraulické ruky s polypovým drapákem k nakládce odpadu
 • Svoz a likvidace různých druhů odpadů
 • Vytřídění a zpracování kovových odpadů
 • Výkup kovových odpadů
 • Výkup papíru a plastů
 • Výkup barevných kovů
 • Výkup strojů, kovových zařízení, technologických celků

Následně pak nabízíme

 • Prodej betonových a cihelných recyklátů
 • Prodej zemin

Cena služby

Cena se stanovuje předem, podle objemu odpadu, včetně nákladů na ruční práce. Takto smluvená cena je konečná.

Cenovou kalkulaci vám připravíme zdarma

Výkup kovových odpadů

Zajistíme kompletní správu prodeje kovových odpadů z demolic a likvidací, od zpracování a třídění odpadů, pořádáme dražby kovových odpadů za účelem co nejvyššího zisku pro vás, platby předem na účet.

Patříme k nejúspěšnějším firmám v regionu. Službu provozujeme po celé ČR.

Průmyslové odpady

Vznikají výrobní i nevýrobní činností v průmyslových areálech. Například těžba, stavebnictví, energetika, chemický a potravinářský průmysl, zemědělství atp. Odpady z průmyslu často obsahují nebezpečné látky, proto mohou být zařazeny mezi nebezpečné odpady. Pro jejich přepravu pak platí přísnější pravidla, než je tomu u běžného odpadu.

Nabízíme komplexní řešení odpadového hospodářství průmyslovým podnikům, firmám i živnostníkům. Odvoz všech průmyslových odpadů, včetně nebezpečných na území celé ČR.

Stavební odpady

Vznikají jako odpad při stavebních pracích. Při výstavbě, opravách a rekonstrukcích i při demolicích a demontážích a jiných bouracích pracích.

Provádíme demolice a komplexní likvidaci stavebního odpadu včetně recyklace.

Zajistíme svoz, vytřídění i odstranění odpadu pro města a obce, firmy, živnostníky i fyzické osoby.

Přistavíme a odvezeme velkoobjemové kontejnery v dohodnutých termínech a lokalitách. V případě potřeby zajistíme nakládku.

Recyklace stavebního odpadu

V nabídce služeb Kovo Kameník naleznete demolice na klíč, tedy včetně likvidace odpadu a také recyklace stavebního odpadu.

Stavební a demoliční odpady mají díky recyklaci širokou škálu využití k dalšímu zpracování. V rámci recyklace dochází především k vytřídění materiálu, následně drcení a homogenizaci.

Recyklát se pak může použít například k zásypům a srovnání terénu, čímž dojde ke značným úsporám na přírodním materiálu, který by jinak byl potřeba.

Likvidace technologických zařízení

Součástí služeb Kovo Kameník jsou demontáže kovových konstrukcí, kotelen, mostních konstrukcí, nádrží, nepotřebného technologického zařízení v provozu a mnoho dalšího.

Při likvidačních pracích využíváme moderní technologii dělení prostřednictvím demoličních hydraulických nůžek. Díky této metodě dochází k postupnému rozebírání mechanickým způsobem. Jedná se o jednu z nejšetrnějších metod z hlediska vlivu na okolní prostředí. Díky postupné likvidaci také dochází k přímému a kvalitnímu vytřídění odpadu. Zároveň se jedná metodu vysoce ceněnou z hlediska bezpečnosti. Likvidaci provádí pouze tým proškolených pracovníků.