Základní dokumenty

Výpis OR
Výpis z Živnostenského rejstříku
Všeobecné obchodní podmínky od 1..1.2023

Certifikáty

Certifikát cenové soustavy ÚRS a SW KROS 4 cenová úroveň 2022/I
ISO 45001
ISO 9001
ISO 14001
Certifikát cenové soustavy ÚRS a SW KROS 4 cenová úroveň 2022/II

Provozování MZ

Rozhodnutí o vydání povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady
Souhlas s provozním řádem
Povolení k obchodování s odpady
Rozhodnutí o vydání povolení pro nakládání s odpady -Hydradig
Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Ostatní

Využití inovativní technologie společnosti - KOVO KAMENÍK S.R.O.
Pojištění odpovědnosti

Loga

Penzion První Liga
Kovo Kameník - červené
Kovo Kameník - modré