Základní dokumenty

Výpis z OR
Výpis z Živnostenského rejstříku

Certifikáty

Certifikát pojištění odpovědnosti Kovo Kameník s.r.o.
Certifikát cenové soustavy ÚRS a SW KROS 4 cenová úroveň 2022/I

Provozování MZ

Povolení k obchodování s odpady
Souhlas s provozním řádem MZ
Souhlas k provozování MZ - Olomoucký kraj
Souhlas k provozování MZ - Pardubický kraj
Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Ostatní

Využití inovativní technologie společnosti - KOVO KAMENÍK S.R.O.
Ceník dopravy a mechanizace

Loga

Penzion První Liga
Kovo Kameník - červené
Kovo Kameník - modré