Demolice bývalé cihelny v Boskovicích úspěšně pokračuje