Demolice bývalých tiskáren, Smilova ul., Pardubice