Demolice RD Pardubice a zateplení štítu sousedního domu