Likvidace technologií areál Logistika Park, Černá za Bory