Oprava ocelového skeletu a podlahy v areálu firmy Synthesia, a.s.