Technologické kanály a podchycení stávajících základů – Krkonošské muzeum Vrchlabí